Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2022
Termín-věk dítěte Povinné očkování Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix,
Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa# (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Meningokoková onemocnění MenB Bexsero (1.dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix,
Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa #
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix,
Prevenar 13 (2.d.za 2měs. po první)

Meningokoková onemocnění* MenB
Bexsero
(2. d.za za
2 měs. po  první )
Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
12.-15.měsíc     Meningokoková
onemocnění* MenB
Bexsero
12.-24.měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Meningokoková
onemocnění*
MenA,C,W,Y
Nimenrix
13. až 18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix - Tetra (1. dávka)
5. - 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix
Adacel
(přeočkování)

   
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13 - 14. rok
 
    Onemocnění lidským papilomavirem Cervarix,
Gardasil, Gardasil9 (celkem 2 dávky)
14 - 15. rok     Meningokoková onemocnění MenB Bexsero
(2. d.za za
2 měs. po  první )
Meningokoková
onemocnění*
MenA,C,W,Y
Nimenrix
(1. dávka)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

# Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.