Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

 • Přihláška do školy ... 50
 • Přihlášky ke studiu na školy a učební obory ... 100
 • Přihláška ke studiu na vysoké školy ... 100
 • Vystavení potvrzení k nástupu na tábor, školu v přírodě ... 50
 • Potravinářský průkaz ... 150
 • Potvrzení o zdravotním stavu pro soukromé účely ( brigády, sportovní akce) ... 100
 • Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta ... 300
 • Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel ... 400 Kč/ rozšířený ... 200
 • Vyšetření způsobilosti ke svářečským zkouškám ... 300
 • Vyšetření pro zbrojní pas ... 300
 • Aplikace nepovinné očkovací látky ... 200
 • Aplikace vakcíny proti rotavirům ... 100
 • Vyplnění formuláře pro pojišťovnu ... 200 Kč