Důležité kontakty


Záchranná služba    155

 

Lékařská služba první pomoci pro děti je v nemocnici v Turnově:
So, Ne, Svátky  9:00 - 20:00
telefon na vrátnici: 481 446 111

Mimo tyto ordinační hodiny LSPP zajišťuje Krajská nemocnice Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, Jíčín.

 

Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi,
rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 


Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady:
Klinika anesteziologie
a resuscitace FN 1.LF UK,
tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431